Monthly Archives: February 2007

Ordnung

Gå, prata eller koda C. Vad lär sig ett barn först? Jag kommer bli en kick ass farsa… (Och inte bara för att jag håller på och läser genom hela Chopping Block.)

Posted in Vardag | Tagged , , | Leave a comment