Piltavla

Piltavlan är ett verktyg för att genomföra en organisatorisk och social skyddsrond. Påståendena är hämtade från Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt 2012:7 Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer och utgörs av faktorer som kännetecknar en god arbetsmiljö.

 
Av Manfred Dellkrantz (mejfbot snabel-a gmail punkt com)